Hỗ trợ trực tuyến

VIDEO

Những triệu chứng của mắt khi sử dụng máy vi tính

Công việc văn phòng đòi hỏi chúng ta phải làm việc liên tục trên máy tính mỗi ngày. Điều này gây ảnh hưởng xấu tới mắt.