Hỗ trợ trực tuyến

VIDEO

Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Ngày hội non sông” - Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Hiến pháp

02/12/2015 09:48

Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Ngày hội non sông” - Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Hiến phápChương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Ngày hội non sông” - Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Hiến phápChương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Ngày hội non sông” - Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Hiến phápChương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Ngày hội non sông” - Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Hiến phápChương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Ngày hội non sông” - Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Hiến phápChương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Ngày hội non sông” - Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Hiến phápChương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Ngày hội non sông” - Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Hiến phápChương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Ngày hội non sông” - Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Hiến pháp